Sub motto-ul “Curăţenie în toată ţara. Într-o singură zi. În 18 Septembrie 2021!”, Let’s Do It, Romania! a organizat Ziua de Curăţenie Naţională, zi în care voluntari din toată ţara au strâns deşeuri din natură. Unul dintre obiectivele proiectului este acela de conştientizare a cetăţenilor cu privire la importanţa conservării mediului înconjurător şi adoptării unui comportament responsabil în relaţia cu natura.

 

La această amplă campanie de ecologizare au participat următorii elevi de la Liceul Teologic Baptist ”Emanuel” Oradea: Oprea Tania, Blaj Natalia, Marc Debora, Fodor Alexandra, Iştoc Antonio, Filip Paul, Rus David, Szabo Daniel, Baciu Paul, Ciurdar Carla, Vesa Darius, Zumbiehl-Budura Alexandre, Baş Maria Raluca (voluntar din Timişoara), Kiss-Roth Samuel, Pop Darius, Crăciun Rareş, Cadar Sofia, Igna Miriam, Petruş Sara, Costiniuc Daria, Teşedan Naomi, Păşcuţi Gloria, Tipi Iulia, Ştiop Imanol, Pop Timotei, Lata Sebastian, Covaci Raul, Popa Adania, Sava Sebastian, Ile Dalia, Du Plessis Jessica, Bodog Nathan, coordonaţi de profesorii Iştoc Florin, Iştoc Ramona şi Burcă Alina.

 

Elevii echipaţi cu saci şi mănuşi au luat la pas Parcul Libertăţii, inclusiv malul Crişului Repede din dreptul acestui parc, reuşind să colecteze peste 10 saci de gunoaie. Puţini saci au fost chiar plini, ceea ce denotă că se face o curăţenie temeinică în zonă dar şi o creştere a responsabilităţii civice a locuitorilor municipiului Oradea.

 

Convinşi fiind că exemplul personal este cel mai puternic, sperăm că am reuşit să atragem atenţia, alături de alţi voluntari din toată ţara, asupra necesităţii implicării fiecărui cetăţean în menţinerea unui mediu cât mai curat, ca parte importantă a dezvoltării durabile pe care ar trebui să ne-o dorim cu toţii!

 

“Nu este gunoiul meu, dar este planeta mea!”

 Prof. Iştoc Ramona