Înscrierea la grădiniţă

Perioada de înscriere

 

Perioada de înscriere coincide cu calendarul naţional de înscriere a copiilor în grădiniţe.

 


 

Acte necesare pentru înscriere

 

Lista orientativă a actelor necesare pentru înscriere le găsiţi mai jos, acestea urmând a fi actualizate periodic conform prevederilor în vigoare:

 

  • Copie după buletinele părinţilor
  • Copie după certificatul de casătorie
  • Copie după certificatul de naştere al copilului
  • Fişa medicală potrivit reglementărilor în vigoare
  • Adeverinţă de vaccinare