Scurt istoric al Liceului Teologic Baptist “Emanuel” Oradea

Liceul Teologic Baptist “Emanuel” a luat fiinţă în anul 1990, an în care Dumnezeu a adus peste România o vreme de libertate după care poporul român a aşteptat ani lungi şi grei de comunism. Iniţiativa înfiinţării şcolii a aparţinut conducerii Bisericii Baptiste Nr. 2 din vremea aceea, sub coordonarea consiliului păstorilor de la acea dată: Gheorghiţă Nicolae, Iova Cornel, Negruţ Paul, Ţon Iosif şi Vidu Petru. În perioada 1990-1994, şcoala a funcţionat în regim privat, iar începând cu anul 1994, Liceul Teologic Baptist “Emanuel” devine o şcoală integrată în reţeaua învăţământului de stat, aflată sub autoritatea spirituală a Bisericii Baptiste “Emanuel” din Oradea.

Din anul 1998, în cadrul şcolii funcţionează învăţământul gimnazial, iar din anul 2002 şi cel primar. Începând cu anul şcolar 2006-2007, în structura şcolii a fost integrată Grădiniţa “Betlehem” Oradea, cu predare în limba maghiară. Aceasta funcţionează cu orar prelungit în spaţiul Bisericii Baptiste Maghiare Nr. 1, din strada General Berthelot nr. 5, Oradea. Începând cu anul şcolar 2013-2014, în structura şcolii noastre a fost adăugată Grădiniţa “Emanuel” Oradea, cu predare în limba română. Aceasta funcţionează cu 3 grupe cu program prelungit în corpul de clădire “Thomas” al liceului. Copiii care finalizează grupa mare se pot înscrie în clasa pregătitoare la orice şcoală din România.

Datorită spaţiului insuficient în sălile de clasă din corpul B, dar şi datorită numărului mare de solicitări, în perioada 2013-2015 au fost modificate sălile de clasă pentru a oferi un spaţiu mai generos elevilor.

În anul 2015 a prins contur ideea de a construi o sală de sport, obiectiv foarte important şi necesar desfăşurării orelor de educaţie fizică şi sport, dar şi pentru alte activităţi extraşcolare specifice şcolii noastre. Astfel că la 1 septembrie 2017 am demarat lucrările de construcţie la sala de sport, iar în anul 2021 construcția a fost finalizată.

Începând cu anul 2011, şcoala noastră este implicată în proiecte de parteneriat cu două şcoli din Olanda. Primul parteneriat a fost semnat cu şcoala Jacobus Fruitier din Apeldoorn în anul 2011, urmând ca în anul următor să fie semnat un acord de parteneriat cu Colegiul Wartburg din Rotterdam. Astfel că profesori şi elevi din şcoala noastră sunt implicaţi în aceste proiecte şi altele similare cu instituţii educaţionale, culturale şi sociale, din ţară şi străinătate.

În perioada 1990 şi până în prezent, şcoala a fost coordonată de următorii directori:

Numele şi prenumele

Funcţia

Perioada

   Bunta Florian

   Director    1990-1991

   Negruţiu Florian

   Director adjunct    1990-1991
   Director

   1991-1994

   Gal-Chiş Alexandru

   Director adjunct

   1992-1993

   Georgescu-Păun Mircea

   Director adjunct    1993-1994
   Director

   1994-2008

   Buleandra Constantin

   Director adjunct

   2004-2008

   2013-prezent

   Director

   2008-2013

   Curta Iosif Viorel

   Director adjunct    2008-2013
   Director

   2013-prezent