Oferta educaţională pentru anul şcolar 2020-2021

Având în vedere obiectivele educaţionale ale Liceului Teologic Baptist “Emanuel”, în anul şcolar 2020-2021 vom şcolariza elevi pe patru nivele de învăţământ: preşcolar, primar, gimnazial şi liceal.

 

În cadrul învăţământului preşcolar există în prezent cinci grupe cu program prelungit, structurate astfel: o grupă mică, o grupă mijlocie şi o grupă mare la (Grădiniţa “Emanuel”), în limba română, respectiv două grupe combinate la (Grădiniţa “Betlehem”), care studiază în limba maghiară. Copiii care finalizează grupa mare se pot înscrie în clasa pregătitoare la orice şcoală din România.

 

În cadrul învăţământului primar (clasa pregătitoare-IV) există în prezent zece clase de elevi, câte două pentru fiecare an de studiu. Planurile cadru şi curriculum-ul sunt cele valabile pentru clasele pregătitoare-IV din învăţământul preuniversitar de stat, elevii care termină clasa a IV-a având posibilitatea să se înscrie în clasa a V-a la orice şcoală din România.

 

Învăţământul gimnazial (clasele V-VIII) cuprinde câte două clase de elevi pentru fiecare an de studiu, programa şcolară şi planurile de învăţământ fiind cele specifice învăţământului preuniversitar de stat din România. Elevii claselor a VIII-a susţin evaluările naţionale conform legislaţiei în vigoare şi se pot înscrie la orice liceu sau şcoală profesională din România, în conformitate cu metodologia elaborată de Ministerul Educaţiei Naţionale.

 

La învăţământul liceal (clasele IX-XII) funcţionează două filiere: vocaţională şi teoretică. La nivelul fiecărui an de studiu există o clasă cu specializarea teologie baptistă – intensiv limba engleză în cadrul filierei vocaţionale şi o clasă cu specializarea matematică-informatică în cadrul filierei teoretice.

 

La specializarea teologie baptistă – intensiv engleză se studiază, pe de o parte, obiectele specifice profilului umanist de la liceele din România (limba şi literatura română, literatură universală, limba engleză, limba franceză, istorie, geografie) astfel încât elevii absolvenţi să aibă posibilitatea de a se înscrie la orice facultate de profil din ţară sau străinătate. Pe de altă parte, în conformitate cu specificul şcolii, se studiază discipline teologice specifice cultului baptist, care să permită elevilor să se înscrie la facultăţile de teologie baptistă.

 

Specializarea matematică-informatică se înscrie în filiera teoretică specifică liceelor din ţara noastră, iar la sfârşitul studiilor, în urma susţinerii unui examen în cadrul şcolii, absolvenţii primesc Atestatul de competenţe profesionale, dobândind competenţe de operare pe calculator.

 

Diploma de Bacalaureat care se eliberează absolvenţilor de la cele două specializări permite înscrierea acestora la orice facultate din România sau din străinătate.

 

Pentru că utilizarea tehnologiei informaţiei a devenit o necesitate pentru fiecare dintre noi, elevii din şcoala noastră au posibilitatea să studieze suplimentar cu profesori autorizaţi cursuri de utilizarea calculatorului şi să susţină examenele pentru obţinerea certificatului ECDL (European Computer Driving Licence) care este cel mai important şi mai răspândit standard de certificare pentru un utilizator de computer recunoscut la nivel internaţional şi atestă faptul că deţinătorul lui posedă cunoştinte de bază despre Tehnologia Informaţiei (IT) şi poate utiliza în mod eficient un calculator.

 

Elevii care doresc să-şi îmbunătăţească nivelul de competenţă lingvistică în limba engleză sau să-şi valideze competenţele, sunt pregătiţi de către profesori competenţi şi îndrumaţi să obţină o certificare recunoscută internaţional: CAMBRIDGE EXAMS, TOEFL – academic test, TOEIC – job application test sau BULATS – job application test.

 

Profesori şi elevi din şcoala noastră sunt implicaţi în numeroase proiecte/parteneriate cu diferite instituţii educaţionale, culturale şi sociale, din ţară şi străinătate.