Scurtă prezentare a Liceului Teologic Baptist “Emanuel” Oradea

Liceul Teologic Baptist “Emanuel” este o şcoală integrată în reţeaua învăţământului de stat, aflată sub autoritatea spirituală a Bisericii Baptiste “Emanuel” din Oradea.

Liceul Teologic Baptist „Emanuel” urmăreşte două seturi de obiective: spirituale (studierea Sfintei Scripturi) şi ştiinţifice (studierea creaţiei). Prin uniunea armonioasă între cele două categorii de obiective, elevii pot să-şi însuşească o concepţie creştină despre lume şi viaţă, aşezându-L pe Domnul Isus Cristos la temelia vieţii lor. Pentru atingerea obiectivelor spirituale, şcoala colaborează strâns cu Biserica Creştină Baptistă “Emanuel”, aceasta fiind entitatea cultică fondatoare şi îndrumătoare. În cadrul orelor de capelă, precum şi al orelor de religie-teologie şi muzică, elevii sunt învăţaţi cum să se închine înaintea lui Dumnezeu, prin cântare, rugăciune şi cercetarea Sfintei Scripturi. Schimbarea profundă a inimii elevilor o poate face doar Duhul lui Dumnezeu, în lumina Cuvântului lui Dumnezeu.

Pentru îndeplinirea obiectivelor ştiinţifice, toate obiectele de studiu sunt predate din perspectivă creştină. Dorim ca elevii să înţeleagă rolul important pe care l-a avut creştinismul în procesul complex de formare a ştiinţei moderne. Obiectul de studiu al ştiinţelor nu este altceva decât modul în care Dumnezeu operează în universul pe care l-a creat. Acest univers nu este produsul unor zei imorali şi capricioşi precum cei ai păgânismului, ci este creaţia unui Dumnezeu raţional, care ne încurajează să cercetăm toate lucrurile prin folosirea raţiunii. În concepţia lui Calvin, creaţia trebuie şi poate fi cercetată, chiar dacă este nevoie de pricepere şi multă trudă pentru cercetarea mişcării astrelor, a punctelor de staţionare a acestora, pentru măsurarea dimensiunii şi pentru cunoaşterea proprietăţilor lor. Ştiinţa modernă nu s-a născut nici în cultura chineză, nici în cea indiană, nici în cea egipteană sau babiloniană, nici măcar în Grecia sau Roma, cu toate că aceste societăţi aveau cunoştinţe avansate de matematică şi astronomie. Modernismul şi ştiinţa modernă s-au născut în sânul Europei creştine şi sunt copii ai creştinismului. Prin urmare omul, creatura, gândeşte gândurile lui Dumnezeu după El (Johannes Kepler) şi nu îşi poate găsi odihnă pentru suflet decât atunci când se odihneşte în Dumnezeu (Augustin).

Având în vedere aceste obiective educaţionale, Liceul Teologic Baptist “Emanuel” va şcolariza elevi pe patru nivele de învăţământ: preşcolar, primar, gimnazial şi liceal.

Din anul 1998, în cadrul şcolii funcţionează învăţământul gimnazial, iar din anul 2002 şi cel primar. Începând cu anul şcolar 2006-2007, în structura şcolii a fost integrată Grădiniţa “Betlehem” Oradea, cu predare în limba maghiară. Aceasta funcţionează cu orar prelungit în spaţiul Bisericii Baptiste Maghiare Nr. 1, din strada General Berthelot nr. 5, Oradea. Începând cu anul şcolar 2013-2014, în structura şcolii noastre a fost adăugată Grădiniţa “Emanuel” Oradea, cu predare în limba română. Aceasta funcţionează cu 3 grupe cu program prelungit în corpul de clădire “Thomas” al liceului. Copiii care finalizează grupa mare se pot înscrie în clasa pregătitoare la orice şcoală din România.

În cadrul învăţământului primar (clasa pregătitoare-IV) există în prezent zece clase de elevi, câte două pentru fiecare an de studiu. Planurile cadru şi curriculum-ul sunt cele valabile pentru clasele pregătitoare-IV din învăţământul preuniversitar de stat, elevii care termină clasa a IV-a având posibilitatea să se înscrie în clasa a V-a la orice şcoală din România.

Învăţământul gimnazial (clasele V-VIII) cuprinde în prezent câte două clase de elevi pentru fiecare an de studiu, programa şcolară şi planurile de învăţământ fiind cele specifice învăţământului preuniversitar de stat din România. Elevii claselor a VIII-a susţin evaluările naţionale conform legislaţiei în vigoare şi se pot înscrie la orice liceu sau şcoală profesională din România, în conformitate cu metodologia elaborată de Ministerul Educaţiei Naţionale.

La învăţământul liceal (clasele IX-XII) funcţionează două filiere: vocaţională şi teoretică. La nivelul fiecărui an de studiu există o clasă cu specializarea teologie baptistă – intensiv limba engleză în cadrul filierei vocaţionale şi o clasă cu specializarea matematică-informatică în cadrul filierei teoretice.

La specializarea teologie baptistă – intensiv engleză se studiază, pe de o parte, obiectele specifice profilului umanist de la liceele din România (limba şi literatura română, literatură universală, limba engleză, limba franceză, istorie, geografie) astfel încât elevii absolvenţi să aibă posibilitatea de a se înscrie la orice facultate de profil din ţară sau străinătate. Pe de altă parte, în conformitate cu specificul şcolii, se studiază discipline teologice specifice cultului baptist, care să permită elevilor să se înscrie la facultăţile de teologie baptistă.

Specializarea matematică-informatică se înscrie în filiera teoretică specifică liceelor din ţara noastră, iar la sfârşitul studiilor, în urma susţinerii unui examen în cadrul şcolii, absolvenţii primesc Atestatul de competenţe profesionale, dobândind competenţe de operare pe calculator.

Diploma de Bacalaureat care se eliberează absolvenţilor de la cele două specializări permite înscrierea acestora la orice facultate din România sau din străinătate.

Pentru că utilizarea tehnologiei informaţiei a devenit o necesitate pentru fiecare dintre noi, elevii din şcoala noastră au posibilitatea să studieze suplimentar cu profesori autorizaţi cursuri de utilizarea calculatorului şi să susţină examenele pentru obţinerea certificatului ECDL (European Computer Driving Licence) care este cel mai important şi mai răspândit standard de certificare pentru un utilizator de computer recunoscut la nivel internaţional şi atestă faptul că deţinătorul lui posedă cunoştinte de bază despre Tehnologia Informaţiei (IT) şi poate utiliza în mod eficient un calculator.

Elevii care doresc să-şi îmbunătăţească nivelul de competenţă lingvistică în limba engleză sau să-şi valideze competenţele, sunt pregătiţi de către profesori competenţi şi îndrumaţi să obţină o certificare recunoscută internaţional: CAMBRIDGE EXAMS, TOEFL – academic test, TOEIC – job application test sau BULATS – job application test.

Profesori şi elevi din şcoala noastră sunt implicaţi în numeroase proiecte/parteneriate cu diferite instituţii educaţionale, culturale şi sociale, din ţară şi străinătate.

Director,

prof. dr. Curta Iosif-Viorel

Director adjunct,

prof. Buleandra Constantin