În cadrul proiectului educativ interdisciplinar județean ”Știința te învață, știința te ajută!, an școlar 2021-2022, inițiat de către Șc. Gimnazială ”Dacia” Oradea, în parteneriat cu mai multe școli din județ, între care și liceul nostru, am organizat o serie de activități menite să valorifice potențialul creator al copiilor, să promoveze învățarea de calitate prin activități de cercetare/experimentare și valorificarea acestora în spațiul comun al științelor.

 

Constantin Cucoș afirma că ”interdisciplinaritatea este o formă a cooperării între discipline diferite cu privire la o problematică a cărei complexitate nu poate fi surprinsă decât printr-o convergență și o combinare prudentă a mai multor puncte de vedere”.

 

Geografia este o disciplină interdisciplinară, colaborând permanent cu alte științe pentru a putea explica diverse procese și fenomene naturale. În cadrul unității de învățare ”Terra – o planetă în transformare”, la clasa a V-a, am realizat o serie de lecții interdisciplinare: Vulcanii și cutremurele, Atmosfera, caracteristici generale și importanță, precum și Circuitul apei în natură, folosind noțiuni specifice fizicii, chimiei, matematicii. Cu ajutorul unor aplicații interactive de pe site-ul mozaWeb, dar și a planșelor didactice/experimentelor propuse în manualele aprobate de Ministerul Educației, am reușit să simulăm o erupție vulcanică, să demonstrăm greutatea aerului, explicând și diferențele de presiune atmosferică între diferite regiuni ale Terrei. De asemenea, am analizat hărți sinoptice și am realizat desene prin care am reprezentat diferite fronturi atmosferice. În urma investigațiilor realizate, elevii au realizat individual sau în echipă, proiecte prin care au explicat formarea vulcanilor și impactul lor asupra mediului, dar și circuitul apei în natură, evidențiind importanța acestuia în existența vieții pe Terra.

 

Activitățile interdisciplinare suscită interesul elevilor și le dezvoltă capacitatea de analiză și sinteză, evidențiază eficacitatea învățării practice și încurajează dezvoltarea unor modele proprii de explorare.

 

Prof. Ramona și Florin Iștoc,

catedra de Istorie-Geografie