Logo

Liceul Teologic Baptist Emanuel Oradea

”Fiecare să spună aproapelui său adevărul.”

Efeseni 4:25

Pagina in contructie.