Joi, 14.04.2022, împreună cu colegele mele, prof. Blaga Diana și prof. Faur Tabita, am realizat o activitate interdisciplinară intitulată „Isus, Mântuitorul lumii!”

 

Programa de clasa a V-a la Limba și literatura română prevede o unitate de învățare dedicată elementelor de interculturalitate. Capitolul se intitulează „Modele comportamentale de-a lungul timpului”.  La ambele clase, a V-a B și a V-a C, am abordat subiectul definind noțiunea de erou și expunând calitățile principale ale unui erou. Am făcut o călătorie cu elevii pe axa timpului, oprindu-ne la primul model de erou apărut la babilonieni (Ghilgameș), apoi am traversat Grecia antică (Heracle, Tezeu, Perseu, Ahile), Latinii (Eneas), Evul Mediu (sfântul, regele, cavalerul), Secolul al XIX-lea (eroul național) și Secolul al XX-lea (eroul universal).

 

Apropiindu-ne de vacanța de Paște, alături de elevi, ne-am reamintit că, în această perioadă, noi, creștinii, sărbătorim sacrificiul Mântuitorului nostru, jertfa de pe Golgota. În fond, oare cel mai mare Erou al unui creștin, Modelul suprem, nu ar trebui să fie Isus Hristos? Dar cine este Isus? Ce a făcut El? Care sunt actele lui de eroism? Ce calități a avut? Cu ce se diferențiază de ceilalți eroi ai civilizației? Ar putea fi acest Isus Eroul meu personal, Salvatorul, Mântuitorul, Domnul meu? La toate aceste întrebări au răspuns copiii prin compuneri sincere și creative. Dintre ele am selectat câteva pe care vă invit să le lecturați cu inima deschisă.

 

 

,,Dispreţuit şi părăsit de oameni, om al durerii şi obişnuit cu suferinţa, era aşa de dispreţuit, că îţi întorceai faţa de la El, şi noi nu L-am băgat în seamă. Totuşi El suferinţele noastre le-a purtat şi durerile noastre le-a luat asupra Lui, şi noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu şi smerit. Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El şi prin rănile Lui suntem tămăduiţi.”(Isaia 53: 3-5) „Este Acesta un erou?” a întrebat unul dintre băieți. „Ce a făcut pentru dumneavoastră, doamna?”  DA, Isus este Mântuitorul meu personal. El a dat vieții mele un sens, un viitor și o nădejde! Ce Erou! Da, El nu s-a așezat la masă cu cei bogați, dar nu i-a disprețuit, nu a umblat cu cei mândri, dar a plâns pentru ei, nu a dărâmat regi și împărății, deși putea să o facă! Pe mine m-a căutat până m-a găsit, mi-a spălat viața, mi-a iertat păcatele, trădările, mi-a acoperit pentru totdeauna rușinea, mi-a spulberat teama, mi-a alinat neputințele, „mi-a izbăvit sufletul de la moarte, picioarele de cădere și ochii din lacrimi”, cum spune psalmistul. Întâlnirea mea cu Hristos înseamnă mântuire! Mântuirea e cel mai mare miracol al vieții mele.

 

Într-o lume debusolată, egoistă, nesigură, înspăimântătoare chiar, consider că este foarte important să le trasmitem copiilor noștri principii creștine, să le arătăm că noi am călcat pe urmele Salvatorului nostru și că, după noi, îi așteptăm și pe ei. Mântuitorul nostru să devină, într-o zi, Mântuitorul lor personal. Lucrarea aceasta de mântuire e suprema taină! Noi nu știm nici cum, nici unde, nici când o face Dumnezeu cu fiecare, dar știu că suntem chemați să fim raze strălucitoare ale Luminii adevărate! Să umblăm, deci, cu demnitate, cu asumare, cu convingere în fața celor pe care Dumnezeu ni i-a îngăduit, pentru o vreme, sub călăuzire și îndrumare.

 

(prof. Mihaela Fildan)

 

În cadrul activității interdisciplinare ,,Isus, Mântuitorul lumii!”, clasele a V-a B și a V-a C au interpretat două cântece specifice Sărbătorii Pascale: ,,Jertfa Ta” și ,,Om al durerii”. Copiii au repetat pe parcursul a două zile în cabinetul de muzică al școlii. Au format un minunat ansamblu coral care a cântat lucrarea de mântuire a Domnului Isus Cristos. Acest ansamblu i-a avut ca soliști pe următorii elevi: Blaga Anais, Pop Casian, Țuțu Toni, Costache Sara, Nica Alesia, Ciuciui Rahela, Kurak Jessica și Negru Ștefan, și a fost acompaniat de următorii instrumentiști: Demeter Iunia (pian), Sabău Alexandru (cajon) și Blaga Cristian (chitară).

 

 

În apropierea celei mai mari sărbători creștine, vocile acestor copii L-au slăvit pe Isus, Mântuitorul lumii pentru că ,,În nimeni altul nu este mântuire: căci nu este sub cer nici un alt Nume dat oamenilor, în care trebuie să fim mântuiți”. (Faptele Apostolilor 4:12)

(prof. Diana Blaga)

 

 

În cadrul orelor de Educație Plastică am încercat împreună cu copiii să împletim tradiția cu frumoasa istorie pascală, pictând pe coji de ouă decupate din hârtie, momente de o reală importanță pentru noi cei care ne bazăm crezul pe Hristos. Elevii au pictat, au desenat si au explicat in propriile lor cuvinte, ceea ce reprezintă Paștele pentru ei.

 

 

E uimitor faptul că într-o lume atât de schimbătoare și divizată,  Hristos a fost și rămâne o constantă, o punte între generații; istoria Sa a fost și este încă plină de putere, simbol și culoare. Valoarea sacrificiului suprem, exemplul lipsit de egoism plin de renunțare la Sine transcede orice barieră culturală sau temporală. Vestea minunată a reconcilierii omului cu divinitatea constituie motivul sărbătorii întregii creștinătăți căreia ne alăturăm și noi, profesorii și elevii Liceului Teologic Baptist ,,Emanuel”, Oradea, punând creativitatea și talanții noștri în negoț.

 

Dacă Hristos, Mântuitorul erou sărbătorit de omenire în această perioadă nu ar fi dus la bun sfârșit angajamentul făcut, cu siguranță omenirea ar fi mult mai săracă, nu doar spiritual, ci și din punctul de vedere al moștenirii culturale rezultate în urma sacrificiului măreț. Așa de multe sărbători și tradiții nu și-ar mai fi croit drum până la noi.  Declarația pragmatică, șocantă, cu caracter de lecție de bune practici peste generații nu a fost apreciată cumsecade. Întreaga Sa activitate a fost marcată de trădare – reala dramă umană: trădare, lipsa de apreciere, întâmpinat de violență și totuși, Hristos alege conștient să parcurga greul drum al smereniei- umilinței, al supunerii și al renunțării la sine. Hristos din dragoste pentru tine și pentru mine, duce la bun sfârșit crucea. O lecție directă care arată ceea ce contează atunci când tragem linia la finalul existenței aici jos: smerenie, dragoste și lepădare de sine până la sacrificiu personal. Pentru creștinătate, Paștele e recapitularea lecțiilor spirituale predicate de Hristos semănate în exemplul practic.

 

Pentru copii e important să înteleagă câtă încărcătură spirituală stă ascunsă în aceste câteva zile comemorative; nu e doar un prilej pentru o masă mai bogată, o tradiție marcată cu roșu în calendar, ci un Hristos plin de putere, real și viu! E sărbătoarea care Îl are ca esență pe ,,Isus, Mântuitorul lumii!”

 

(prof. Tabita Faur)

 

Împreună cu copiii, împletind cuvânt, sunet și culoare, vă dorim din suflet SĂRBĂTORI BINECUVÂNTATE alături de cei dragi!