Baza materială

Gradiniţa dispune de un spaţiu corespunzător celor trei grupe de copii după cum urmează:

 

  • Trei săli de grupă dotate corespunzător gradiniţelor cu program prelungit şi organizate conform cerinţelor metodice, cu centre bine delimitate şi având materiale didactice selecţionate corespunzător nivelului de preşcolaritate.
  • Un cabinet metodic destinat educatoarelor şi organizat pe domenii de interes.
  • Bucătărie şi baie, ambele amenajate conform specificului instituţiei şi a nevoilor copiilor.
  • Un loc de joacă dotat cu aparate omologate, adaptate vârstei preşcolarilor, conform regulilor şi cerinţelor tehnice şi de siguranţă  în vigoare.