Oferta educaţională

Grădiniţa cu Program Prelungit „EMANUEL” este structură a Liceului Teologic Baptist „EMANUEL” şi e alcatuită din trei grupe cu program prelungit și două grupe cu program normal.


Curriculum naţional pentru învăţământul preşcolar

Cunoştinţele predate copiilor au la bază  programa aprobată de Ministerul Educaţiei, destinată specificului fiecărei vârste incluse în etapa preşcolarităţii.

Având în vedere orientarea creştină baptistă a grădiniţei „Emanuel”, educaţia religioasă se află la baza principiilor de funcţionare şi educaţie ale instituţiei.

Îmbinând armonios metodele tradiţionale cu cele moderne, Gradiniţa „Emanuel” îşi propune să  dezvolte gândirea independentă şi creativă în descoperirea mediului înconjurător consolidând astfel fundaţia intelectuală a viitorilor elevi. De asemenea, grădiniţa îşi propune să modeleze caracterul copiilor după modelul creştin, punând temelia unui comportament frumos dar şi al unor valori în conformitate cu credinţa creştină.


Activităţi opţionale oferite copiilor

  • LIMBA ENGLEZĂ – la toate trei grupele, două şedinţe pe săptămână de câte jumătate de oră cu cadru didactic specializat în predarea limbii engleze.
  • EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT – la grupa mare, o oră pe săptămână, cu profesor de specialitate. Pe timp de vară în curtea şcolii, iar pe timp de iarnă în sala de sport a Liceului “Emanuel”.

Activităţi extracurriculare

Activităţile extracurriculare se realizează prin colaborare cu mai mulţi parteneri:

  • TEATRUL DE PĂPUŞI DOLLO – ARAD

    Echipa de teatru mobil ne vizitează de două, trei ori pe an având ca temă a spectacolelor poveştile clasice şi moderne dramatizate pe înţelesul copiilor preşcolari.
  • FUNDAŢIA BARNABAR ŞI PULS pentru ajutorarea copiilor aflaţi în dificultate.
  • ALTE GRĂDINIŢE ŞI INSTITUŢII

Alte servicii oferite copiilor

  • ASISTENŢĂ MEDICALĂ PERMANENTĂ – dna. doctor IOVA GEORGETA şi dna. asistentă POP FLORENTINA
  • CONSILIERE ŞI ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂ – dl. psiholog TAMAŞ IOAN