Oferta educaţională pentru anul şcolar 2023-2024

Având în vedere obiectivele educaţionale ale Liceului Teologic Baptist “Emanuel”, în anul şcolar 2023-2024 vom şcolariza elevi pe patru niveluri de învăţământ: preşcolar, primar, gimnazial şi liceal.

În cadrul învăţământului preşcolar există în prezent şase grupe cu program prelungit și două grupe cu program normal, structurate astfel: 5 grupe la Grădiniţa “Emanuel”, în limba română, respectiv trei grupe program prelungit la Grădiniţa “Betlehem”, care studiază în limba maghiară. Copiii care finalizează grupa mare se pot înscrie în clasa pregătitoare la orice şcoală din România.

În cadrul învăţământului primar (clasa pregătitoare-IV) există în prezent zece clase de elevi, câte două pentru fiecare an de studiu. Planurile cadru şi curriculum-ul sunt cele valabile pentru clasele pregătitoare-IV din învăţământul preuniversitar de stat, elevii care termină clasa a IV-a având posibilitatea să se înscrie în clasa a V-a la orice şcoală din România.

Învăţământul gimnazial (clasele V-VIII) cuprinde trei clase de elevi pentru clasa a cincea, trei clase de elevi pentru clasa a șasea, trei clase de elevi pentru clasa a șaptea și două clase de elevi pentru clasa a opta, programa şcolară şi planurile de învăţământ fiind cele specifice învăţământului preuniversitar de stat din România. Elevii claselor a VIII-a susţin Evaluarea Naţională conform legislaţiei în vigoare şi se pot înscrie la orice liceu sau şcoală profesională din România, în conformitate cu metodologia elaborată de Ministerul Educaţiei Naţionale.

La învăţământul liceal (clasele IX-XII) funcţionează două filiere: vocaţională şi teoretică. La nivelul fiecărui an de studiu există o clasă cu specializarea teologie baptistă – intensiv limba engleză în cadrul filierei vocaţionale şi o clasă cu specializarea matematică-informatică în cadrul filierei teoretice.

La specializarea teologie baptistă – intensiv engleză se studiază, pe de o parte, obiectele specifice profilului umanist de la liceele din România, pe de altă parte, în conformitate cu specificul şcolii, se studiază discipline teologice specifice cultului baptist. La sfârşitul studiilor, în urma susţinerii unui examen în cadrul şcolii, absolvenţii primesc Atestatul de competență lingvistică. Absolvenţii noștri au posibilitatea de a se înscrie la orice facultate de profil din ţară sau străinătate.

Specializarea matematică-informatică se înscrie în filiera teoretică specifică liceelor din ţara noastră, iar la sfârşitul studiilor, în urma susţinerii unui examen în cadrul şcolii, absolvenţii primesc Atestatul de competenţe profesionale, dobândind competenţe de operare pe calculator.

Diploma de Bacalaureat care se eliberează absolvenţilor de la cele două specializări permite înscrierea acestora la orice facultate din România sau din străinătate.

Pentru că utilizarea tehnologiei informaţiei a devenit o necesitate pentru fiecare dintre noi, elevii din şcoala noastră au posibilitatea să studieze suplimentar cu profesori autorizaţi cursuri de utilizarea calculatorului şi să susţină examenele pentru obţinerea certificatului ECDL (European Computer Driving Licence) care este cel mai important şi mai răspândit standard de certificare pentru un utilizator de computer recunoscut la nivel internaţional şi atestă faptul că deţinătorul lui posedă cunoştinte de bază despre Tehnologia Informaţiei (IT) şi poate utiliza în mod eficient un calculator.

Profesori şi elevi din şcoala noastră sunt implicaţi în numeroase proiecte/parteneriate cu diferite instituţii educaţionale, culturale şi sociale, din ţară şi străinătate.